None

ROZPOCZĘCIE DYŻURU W SIŁACH ODPOWIEDZI NATO.

7 zdjęć w galerii
W dniu 2 stycznia 2020 r., na terenie 21 batalionu dowodzenia oraz Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, odbyła się odprawa z udziałem Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej.
W dniu 2 stycznia 2020 r., na terenie 21 batalionu dowodzenia oraz Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, odbyła się odprawa z udziałem Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej. Odprawa związana była z objęciem przez Polskę w dniu 1 stycznia 2020 r. dyżuru w Siłach Odpowiedzi NATO (SON).
Po raz Pierwszy od utworzenia SON w 2014 r. polska brygada – 21 Brygada Strzelców Podhalańskich będzie stanowić tzw. „szpicę” NATO, tj. trzon wielonarodowej brygady bardzo szybkiego reagowania (VJTF), zdolną do działania w ciągu 48-72 godzin.

W ramach odprawy Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się
z żołnierzami oraz zapoznał się z meldunkiem Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusza LEWANDOWSKIEGO o stanie przygotowania
21 BSP do realizacji zadań w ramach SON. W odprawie udział wziął również Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Jarosław GROMADZIŃSKI oraz dowódcy batalionów i dywizjonów podległych Dowódcy 21 BSP, wchodzących w skład brygady ramowej VJTF.

Podczas pobytu w 21BSP, Minister Obrony Narodowej zwiedził  salę tradycji oraz dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej.

Objęcie dyżuru poprzedził wielomiesięczny proces przygotowania żołnierzy 21 BSP, zakończony międzynarodową certyfikacją potwierdzającą zdolność i gotowość Podhalańczyków do stworzenia szpicy NATO i działania w ramach sił szybkiego reagowania.