None

W 21BSP zakończył się konkurs fotograficzny pod hasłem „21 Brygada Strzelców Podhalańskich w obiektywie”.

7 zdjęć w galerii
W 21BSP zakończył się konkurs fotograficzny pod hasłem „21 Brygada Strzelców Podhalańskich  w obiektywie”.

Na konkurs wpłynęło 26 prac konkursowych. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym na podstawie regulaminu konkursowego komisja poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie fotografie.
Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 22 zdjęcia .

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców
 i przyznali nagrody i wyróżnienia.

Dowódca 21BSP gen. bryg. Dariusz LEWANDOWSKI w dniu 19 grudnia br. wręczył nagrody i wyróżnienia:

I Nagrodę dla st. szer. Arkadiusz  CZERNICKI z 1 batalionu strzelców podhalańskich,

II Nagrodę dla ppor Piotr SYNKIEWICZ z 21 batalionu dowodzenia,

 oraz st. szer. Tomasz GOŁKOWSKI z 5 batalionu strzelców podhalańskich

III Nagrodę dla st. szer. Justyny POŁUDNIAK z 21 batalionu dowodzenia

Wyróżnienia:

por. Ewelina MACHUCKA z 21 batalionu dowodzenia  oraz st. szer. Tomasz WOJTYNA z 21 batalionu dowodzenia

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!