Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

INFORMUJEMY W 20 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ SĄ WOLNE STANOWISKA W KORPUSACH:
SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH, PODOFICERÓW I OFICERÓW.

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Bartoszycach odbywają się od 8 kwietnia 2020 roku w każdą środę  w garnizonie Morąg oraz garnizonie Bartoszyce .

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

  •     posiadająca obywatelstwo polskie,
  •     o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
  •     posiadająca odpowiednie kwalifikacje
  •     posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej


Do służby kontraktowej można powołać:

1) w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

2) w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

3) w korpusie szeregowych zawodowych  - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową (zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza) oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).


Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej obejmuje test sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 
Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów obejmuje:
•    marszobieg na 3000 m;
•    podciąganie na drążku wysokim;
•    bieg wahadłowy 10x10;
•    bieg zygzakiem „koperta”;
•    uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej, tzw. ”pompki”
Kandydaci na żołnierzy zawodowych nie zdają sprawności ”skłony w przód”. !!!
 
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST POSIADANIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!

Stawiennictwo: do godz. 8.30 w dniu kwalifikacji, przed biurem przepustek


Podczas kwalifikacji kandydaci do służby powinni posiadać ze sobą:

  • strój sportowy;

oraz oryginały i kopie niżej wymienionych dokumentów: 
•    książeczki wojskowej;
•    dowódu osobistego;
•    aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
•    dokumentów poświadczających wykształcenie cywilne i wojskowe;
•    dokumentów poświadczające inne kwalifikacje przydatne w wojsku;
•    ankiety personalne (do pobrania poniżej).
 
Tel. kontaktowe:

•    Szef sekcji WF i sportu – 727 040 028 lub 261 327 429 (informacje o dyscyplinach, normach i grupach wiekowych)
•    oficer sekcji personalnej – 261 327 325  (informacje o etatach dla oficerów rezerwy)

PUNKT INFORMACYJNY w sprawie przyjęć w zakresie podoficerów i szeregowych tel. 261-327-557


    

     Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają również Wojskowe Komendy Uzupełnień.