bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Alfons Popiełuszko, bo tak właśnie brzmiało prawdziwe imię i nazwisko kapelana warszawskiej „Solidarności” po maturze, w czerwcu 1965 roku, wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Po ukończeniu pierwszego roku studiów został skierowany do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał w latach 1966 – 1968 w Jednostce Wojskowej Nr 4413 w Bartoszycach. Była to specjalna jednostka dla kleryków o zaostrzonym rygorze. Pobór kleryków był elementem represji wobec Kościoła w Polsce. Poniżej, przedstawiamy wybrane materiały dotyczące przebiegu zasadniczej służby wojskowej szeregowego Popiełuszki zgromadzone w zasobie Archiwum Wojskowego w Toruniu.
zobacz więcej