None

Szkolenie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

10 zdjęć w galerii
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przeprowadzili szkolenie z żołnierzami i Pracownikami Resortu Obrony Narodowej 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W poniedziałek 24 sierpnia, kadra zawodowa i pracownicy resoru obrony narodowej uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Głównym celem wspólnie zaplanowanego przedsięwzięcia, była szeroko rozumiana profilaktyka z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, która uwzględniała najistotniejsze zmiany zawarte w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Ponadto szkolenie było okazją do zasygnalizowania głównych przyczyn wypadków drogowych, do których doszło na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ze względu na poruszanie się z nadmierną prędkością i nieprawidłowo wykonywanym manewrem wyprzedzania.