None

Ocena stopnia wyszkolenia drużyny w 1 batalionie zmechanizowanym.

15 zdjęć w galerii
Ocena stopnia wyszkolenia drużyny do zdolności działania zgodnie z przeznaczeniem to ważny sprawdzian umiejętności praktycznych ze szkolenia bojowego, który odbywa się w 1 batalionie zmechanizowanym 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Ocena stopnia wyszkolenia drużyny  do zdolności działania zgodnie z przeznaczeniem to ważny sprawdzian umiejętności praktycznych ze szkolenia bojowego, który odbywa się w 1 batalionie zmechanizowanym 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Sprawdzenie umiejętności podejścia do obiektu przeciwnika, dostarczania amunicji, czy też kierowanie przez dowódców drużyn działaniami drużyny w czasie działań w podstawowych rodzajach walki to tylko niektóre elementy działań taktycznych podlegające ocenie stopnia wyszkolenia drużyny.