POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
WAH

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

wojskowa asysta honorowa
Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej: Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego; Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski; Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa; Żołnierzy w służbie czynnej; Byłych żołnierzy zawodowych; Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej); Podejmując decyzję o przyznaniu Wojskowej Asysty Honorowej, Dowódca Garnizonu Świdwin może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej: wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej; dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową, np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego.  

Plik do pobrania