1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32
78-300 Świdwin

Skargi i wnioski:
Sekretariat Dowódcy
tel. 261 532 252
fax: 261 533 758

W 2022 r. nie odnotowano żadnych skarg.