Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową reformującą dotychczasowy ustrój państwa. Głównym celem ustawy było zniesienie liberum veto i wolnej elekcji. Potwierdzono również prawa mieszczan oraz objęto ochroną prawną chłopów. Dzieje naszej Ojczyzny skłaniają nas do refleksji i pamięci o tym, że nie byłoby współczesnej Polski bez Konstytucji Trzeciego Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie nowoczesną ustawą zasadniczą, uchwaloną zgodnie z obowiązującymi wówczas ideami.

Obecne Wojsko Polskie nawiązuje do tradycji poprzez pamięć  o tym, co już za nami. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to doskonały moment na oddanie czci i szacunku symbolom narodowym, które mają ogromne znaczenie dla poczucia tożsamości narodowej.

Warto przypominać jak ważne dla kolejnych pokoleń są dokonania naszych przodków, nasza kultura oraz patriotyzm i bohaterstwo ludzi walczących o niepodległość Polski na przestrzeni wieków. Wojsko było, jest i pozostanie symbolem majestatu, trwania i siły polskiej państwowości.