Trzynasta rocznica katastrofy wojskowego samolotu CASA C-295 M

6 zdjęć w galerii
"Tu Was nie ma, lecz jesteście przecież…I pozostaniecie w jasnym niebie. Jest coś co mrokom się opiera….jest pamięć, która nie umiera…."
23 stycznia br. o godzinie 19.07 odbyły się uroczystości związane
z rocznicą katastrofy samolotu CASA C-295 M pod Mirosławcem. W tym roku obchody
ze względu na panującą pandemię wyglądały inaczej. Mimo to przedsięwzięcie zorganizowano z niezmiennie należną ofiarom katastrofy czcią i honorami. W uroczystości wzięło udział znacznie węższe grono przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i środowiska cywilnego, m.in. Poseł Czesław HOC oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek SUBOCZ. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentował płk dypl. pil. Łukasz ANDRZEJEWSKI-POPOW, a w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ w uroczystości uczestniczył Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego - gen. bryg. pil. Wojciech PIKUŁA.  Podczas uroczystości
pod pomnikiem ofiar katastrofy odczytano nazwiska wszystkich osób znajdujących
się tamtego tragicznego dnia na pokładzie samolotu.