81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2 zdjęć w galerii
Rozpoczęta 1 września 1939 roku wojna, przyniosła niepowetowane straty i odcisnęła się okrutnym piętnem na wielu narodach i całych pokoleniach.
Żołnierze uczcili pamięć o tym tragicznym dniu składając kwiaty i zapalając symbolicznie znicze pod Pomnikiem „Poległym i Pomordowanym Żołnierzom i Ofiarom faszyzmu i Stalinizmu” w Świdwinie oraz przy Pomniku Wdzięczności w Łobzie.