Generał brygady Jan Wojno, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Generał brygady Jan Wojno, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Autor zdjęcia: KPRP

Generał brygady Jan Wojno, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Generał brygady Jan Wojno ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w 1993 roku. Pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy plutonu, objął w 2. Pułku Zmechanizowanym. W latach 1994 – 2001 służbę pełnił w 18. Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach dowódcy plutonu czołgów i dowódcy kompanii czołgów.
 
Kolejne dwa lata był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej. W 2003 roku, po ukończeniu studiów w AON, objął obowiązki młodszego specjalisty wydziału operacyjnego w strukturach Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2006 – 2012 pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy batalionu czołgów.

Na przełomie 2011/2012 roku był uczestnikiem misji w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

W latach 2012 - 2015 roku płk Jan Wojno służbę pełnił na stanowisku szefa szkolenia brygady w 15. Gizyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, po czym został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Systemu Funkcjonalnego Szkolenia w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2 maja 2019 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, wręczył pułkownikowi Janowi Wojno nominacje na stopień generała brygady.
Od 1994 r. brygadą dowodzili:
 • 01
  ppłk Piotr Szkurłat - 05.1993 r. - 05.1996 r.
 • 02
  płk dypl. Jerzy Michałowski - 05.1996 r. - 09.2000 r.
 • 03
  płk dypl. Grzegorz Buszka - 09.2000 r. – 12.2001 r.
 • 04
  płk dypl. Piotr Jan Łucka - 12.2001 r. - 07.2004 r.
 • 05
  gen. bryg. Janusz Paczkowski - 07.2004 r. - 02.2006 r.
 • 06
  gen. bryg. Jerzy Biziewski - 11.2006 r. - 06.2009 r.
 • 07
  gen. bryg. Andrzej Przekwas - 06.2009 r. - 03.2013 r.
 • 08
  gen. bryg. Stanisław Czosnek - 03.2013 r. - 12.2016 r.
 • 09
  gen. bryg. Jan Rydz - 12.2016 r. - 09.2018 r.