None

Festiwal ognia w wykonaniu czołgów Leopard 2PL i wspólne ćwiczenia z 6 batalionem powietrznodesantowym.

52 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: FoxTwo.pl Michał Wajnchold
Od 8 lutego poligon w Orzyszu stał się głównym rejonem ćwiczeń warszawskich pancerniaków.  Czołgiści z batalionów czołgów w trakcie miesięcznego szkolenia poligonowego realizują cykl zajęć taktyczno-ogniowych z wykorzystaniem wozów bojowych będących na wyposażeniu brygady.
16 lutego br. swój „chrzest bojowy” przeszły zmodernizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową czołgi Leopard 2PL, które realizowały strzelanie bojowe poprzedzone ćwiczeniem przygotowawczym. W ramach szkolenia czołgiści prowadzili ogień zarówno w dzień jak i w nocy do celów oddalonych na odległość 1200-1800 m z amunicji podkalibrowej typu APFSDS-T-TP tej samej, w jaką mogą zostać wyposażone Leopardy 2A4 i 2A5. Wyniki strzelania potwierdziły, że Leopard 2PL wyposażony w nowoczesną kamere termowizyjna III generacji typu KLW-1 Asteria jest dużym wsparciem dla działonowego i dowódcy w prowadzeniu celnego ognia w warunkach ograniczonej widoczność.

 

Ponadto w trakcie szkolenia poligonowego żołnierze 4 kompanii czołgów wspólnie z żołnierzami 6 batalionu powietrznodesantowymi realizowali wspólne szkolenie taktyczne. Głównym celem wspólnych zajęć było sprawdzenie możliwości skutecznego maskowania oraz wydajności urządzeń optoelektronicznych. Żołnierze z 6.bpd z wykorzystaniem PPK Spike-LR trenowali sposób podejścia, wykrycia sprzętu pancernego oraz zapoznali się z taktyką stosowaną przez pododdziały pancerne, natomiast pancerniacy na czołgach Leopard 2PL przede wszystkim testowali możliwości urządzeń optoelektronicznych oraz stosowanie nowoczesnego maskowania.