None

Warszawska ferajna z 1.Warszawskiej Brygady Pancernej i Jednostki Wojskowej GROM zacieśniają współpracę

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Paweł Bednarczyk
W ramach spotkania starszych podoficerów dowództwa Jednostki Wojskowej GROM i 1.Warszawskiej Brygady Pancernej uzgodniono program i wypracowano wspólną koncepcję cyklu wspólnych szkoleń pod okiem instruktorów wojsk specjalnych w oparciu o bazę szkoleniowa brygady i JW GROM.
Przy wsparciu instruktorów-operatorów zespołów bojowych Jednostki Wojskowej GROM, zwiadowcy i strzelcy wyborowi z 1.Warszawskiej Brygady Pancernej będą rozwijać poziom zdolności operacyjnej u boku najlepszych.