None

Rezerwiści szkolą się w pancernej brygadzie

Autor zdjęcia: szer. Paweł Bednarczyk / 1WBPanc.
Rok 2020 rokiem rezerw Wojska Polskiego. 15 czerwca warszawscy pancerniacy, jako jedni z pierwszych rozpoczęli szkolenia rezerw Wojska Polskiego.
Jest to pierwszy z sześciu turnusów skierowany dla szeroko rozumianych zasobów osobowych Sił Zbrojnych RP. Przed bramą brygady zgłosiło się ponad 60 chętnych do odbycia szkolenia. Po weryfikacji dokumentów i odbytych badaniach ostatecznie pozostała grupa 57 rezerwistów. Do listopada każdego miesiąca pancerna brygada będzie wcielała wszystkich zainteresowanych odbyciem długotrwałych ćwiczeń rezerw WP. Aby ponownie założyć mundur, rezerwista musi zgłosić się do swojego macierzystego WKU oraz zadeklarować długość udziału w ćwiczeniach. Do wyboru ma jedno, dwu lub trzy miesięczne szkolenie. Jak zaznaczył Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak- priorytetowo są traktowani chętni, którzy utracili pracę w związku z epidemią COVID-19.

Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na wynagrodzenie w zależności od stopnia otrzymują uposażenie dziennie.

Posługiwanie się bronią, nauka strzelania, taktyka, wychowanie fizyczne czy szkolenie specjalistyczne, żołnierze rezerw WP realizują zajęcia wg. programu szkolenia podstawowego. Po zajęciach teoretycznych, rezerwiści kontynuują szkolenie zgodnie ze swoją specjalnością przydzieloną przez WKU lub w przypadku braku stanowisk o takiej specjalność uczestniczą w szkoleniu uzupełniającym do specjalności na które jest największe zapotrzebowanie w siłach zbrojnych czyli ogólnowojskowych pancerno-zmechanizowanych. Oficerowie i podoficerowie poza szkoleniem podstawowym pełnią rolę dublerów na stanowiskach dowódczych i sztabowych.


Tekst: ppor. Jacek Piotrowski