None

Szkolenie grup dezynfekcyjnych do zwalczania koronawirusa

Podstawowe informacje dotyczące wirusa CoVID-19, posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony osobistej w aspekcie profilaktyki zakażeń wirusem czy zabezpieczenie i prowadzenie dezynfekcji sprzętu, wyposażenia, terenu – to główne elementy szkolenia żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w ramach wzmocnienia zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie zwalczania koronawirusa.
Przez ostanie dni, na terenie warszawskiej brygady, odbyło się szkolenie tzw. grup dezynfekcyjnych, których podstawowym zadaniem, w przypadku wystąpienia zagrożenia, będzie prowadzenie dezynfekcji sprzętu, wyposażenia czy terenu w sytuacji zagrożenia wirusem.

Ponad 40 żołnierzy brygady jest gotowych do działania. Przez ostatnie dni żołnierze szkolili się w formie teoretycznej i praktycznej wykorzystując materiały opracowane i udostępnione przez Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno-Chemicznych we Wrocławiu oraz poprzez praktyczne zajęcia.

Żołnierze doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się indywidualnymi środkami ochrony osobistej w aspekcie profilaktyki zakażeń wirusem, zabezpieczeniu i prowadzeniu dezynfekcji, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz udzielaniu pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym.

Podczas szkolenia żołnierze ćwiczyli także wybrane elementy w przypadku uruchomienia i prowadzenia wspomnianej dezynfekcji. Praktycznie przećwiczyli działanie grupy dezynfekcyjnej poprzez: wykonywanie rekonesansów, wyznaczanie stref bezpieczeństwa, określanie rodzaju środków ochrony osobistej do wykonania zadania, a także sporządzanie roztworów dezynfekcyjnych.