None

Przekazanie dowodzenia w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej

12 zdjęć w galerii
Na terenie kompleksu koszarowego warszawskiej brygady odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Nowym dowódcą warszawskich pancerniaków, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, został płk Jarosław Górowski.
Ceremonia odbyła się, w obecności gen. dyw. dr Jarosława Gromadzińskiego, dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, a także żołnierzy warszawskiej jednostki.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z rąk ustępującego dowódcy gen. bryg. Jana Wojno, sztandar jednostki przyjął nowy dowódca płk Jarosław Górowski.

Zdający obowiązki dowódcy gen. bryg Jan Wojno podziękował zebranym żołnierzom za ich służbę i pracę, za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz za starania i wysiłek w codziennej służbie dla dobra Ojczyzny i Sił Zbrojnych RP. – Nowemu dowódcy życzę skutecznego dowodzenia, inicjatywy, aktywności i wszystkich tych zasad, bez których niemożliwe jest wykonywanie zadań – podkreślił podczas wystąpienia gen. bryg. Jan Wojno.

Nowy dowódca pancernej brygady płk Jarosław Górowski po przyjęciu sztandaru wojskowego jednostki, zwrócił się do zebranych słowami. – Brygada to nie tylko struktura, czołgi, budynki ale przede wszystkim ludzie. Ludzie skupieni wokół tych samych symboli. - People first, mission always – na początku ludzie, zadanie każdego dnia i o każdej porze – myślę, że tak właśnie brygada będzie funkcjonowała – podkreślił w trakcie wystąpienia płk Jarosław Górowski.

---

Sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz w imieniu Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, w obecności I zastępcy dowódcy generalnego RSZ generała broni Jana Śliwki, wręczył 12 marca nominacje na nowe stanowiska służbowe oficerom Wojska Polskiego.
Zgodnie z decyzją szefa MON z dniem 20 marca 2020 roku wśród wyznaczonych na nowe stanowiska zostali:
  • gen. bryg. Jan Wojno na stanowisko Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
  • płk Jarosław Górowski na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Pancernej.