None

Nominacje na nowe stanowiska służbowe

Autor zdjęcia: COMON
Sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz w imieniu Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, w obecności I zastępcy dowódcy generalnego RSZ generała broni Jana Śliwki, wręczył 12 marca nominacje na nowe stanowiska służbowe oficerom Wojska Polskiego.
Zgodnie z decyzją szefa MON z dniem 20 marca 2020 roku wśród wyznaczonych na nowe stanowiska zostali:
  • gen. bryg. Jan Wojno na stanowisko Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
  • płk Jarosław Górowski na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Pancernej.---
---

gen. bryg. Jan Wojno
Generał jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Akademii Obrony Narodowej. Służył między innymi w 2 Pułku Zmechanizowanym, 15 i 18 Brygadzie Zmechanizowanej, a także w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Był uczestnikiem X zmiany PKW Afganistan. Na stanowisko dowódcy 1 Brygady Pancernej został mianowany 17 września 2018 roku. 2 maja 2019 roku otrzymał pierwszą generalską gwiazdkę.

płk Jarosław Górowski
Pułkownik jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Ukończył też specjalistyczne kursy między innymi a Akademii Obrony Narodowej, a także na uczelniach w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Służył w 9 i 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, w 17 Brygadzie Zmechanizowanej, a także w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Od lipca 2019 roku był szefem sztabu 18 Dywizji Zmechanizowanej. Kika razy był uczestnikiem operacji wojskowych w Afganistanie.