None

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce

Autor zdjęcia: 1WBPanc
Pamięć o bohaterach jest tym, co buduje tożsamość narodową i wzmacnia patriotyczne postawy społeczeństwa. W niedzielę 1 marca br. w Kobyłce, z udziałem żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej odbyły się uroczystości z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W uroczystości, którą rozpoczęła msza święta w Bazylice św. Trójcy, uczestniczyli Żołnierze Niezłomni, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz uczniowie. Ministra obrony narodowej reprezentował Łukasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego MON.
Po nabożeństwie na Placu 15 Sierpnia odczytano Apel Poległych. Podczas uroczystości wspomniano majora Wojska Polskiego kpt. Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik” - człowieka wychowanego w miłości do Polski, który jako bardzo młody człowiek wstępował do Armii Krajowej i wiedział, że ta służba może się wiązać z konsekwencjami o najwyższym wymiarze.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem - obeliskiem „Poległym Za Ojczyznę”, który znajduje się w Kobyłce.

***

Mjr. Mieczysław Chojnacki ps. "Młodzik" to jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Gimnazjum i liceum ukończył na tajnych kompletach w czasie okupacji, w Radzyminie i Warszawie. Jako niespełna szesnastoletni chłopiec wstąpił do Korpusu Obrońców Polski. Walczył w szeregach Armii Krajowej. Brał udział między innymi w walce pod Tłuszczem i zabezpieczaniu miejsca postoju sztabu Grupy Operacyjnej AK Warszawa - Wschód w Dębinkach. W 1950 roku aresztowany i skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na długoletnie więzienie.