None

Wyjątkowa przysięga w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Autor zdjęcia: COMON
W niedzielę przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z udziałem najwyższych władz państwowych, dowódców wojskowych, żołnierzy oraz środowisk kombatanckich odbył się uroczysty Apel Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W trakcie ceremonii ponad 2200 żołnierzy, którzy rozpoczęli przygotowawczą służbę wojskową wypowiedziało słowa roty przysięgi. Wśród nich ponad 60 elewów, którzy w styczniu rozpoczęli służbę przygotowawczą w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej.

Ochotnicy po szkoleniu w ramach służby przygotowawczej i uzyskaniu statusu żołnierza rezerwy będą tworzyć szeroko rozumiane zasoby osobowe Sił Zbrojnych RP. Kolejnym krokiem, po ukończeniu wspomnianej służby przygotowawczej już jako żołnierze rezerwy będą mogli ubiegać się o służbę zawodową w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Szkolenie kończą pod koniec marca br.

***

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Z inicjatywy świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.