None

Warszawska brygada w trzeciej edycji Legii Akademickiej

W Akademii Sztuki Wojennej, 26 lutego 2020 r., odbyła się uroczysta inauguracja trzeciej edycji programu „Legia Akademicka” (LA). Ochotnicze szkolenie rozpoczęło ponad 100 studentów uczelni. W uroczystej inauguracji uczestniczył płk Dariusz Czekaj, zastępca dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, a także przedstawiciele resortu obrony narodowej, w tym najważniejszych dowództw polskiej armii.
Uczestników spotkania powitał Rektor-Komendant, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. – Bardzo się cieszę, że to już kolejna edycja Legii Akademickiej, a patrząc na liczbę chętnych – edycja bardzo udana (…). Cieszę się również, że kilka lat temu zdecydowano się na odtworzenie Legii Akademickiej w Siłach Zbrojnych i ten potencjał, który reprezentują sobą studenci Akademii Sztuki Wojennej oraz innych uczelni wyższych w Polsce, nadal jest wykorzystywany.

Dbając o wysoki poziom przygotowania studentów, program tegorocznej edycji LA został uzupełniony o dodatkowe zajęcia specjalistyczne ze szkolenia strzeleckiego, inżynieryjnego, OPBMR, geografii wojskowej, testów wojskowych z W-F, języka obcego oraz trening praktyczny z terenoznawstwa. Ponadto zajęcia z ceremoniału wojskowego obejmować będą problematykę taką jak: barwy narodowe, patriotyzm, polska tożsamość narodowa i tradycje SZ RP. Musztra – stanie się nieodzownym elementem szkolenia legionistów. Należy podkreślić, że Akademia Sztuki Wojennej nadprogramowo przeprowadzi ponad 50 godzin lekcyjnych.

Zwieńczeniem uroczystości było podpisanie przez Rektora-Komendanta i dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” MON aktu inauguracji III edycji programu Legia Akademicka. Jest on symbolicznym rozpoczęciem szkolenia, które do końca dnia prowadzili instruktorzy z jednostek wojskowych: 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego i Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia.

1. Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie-Wesołej, którą reprezentował płk Czekaj, została wyznaczona jako jednostka patronacka dla Akademii Sztuki Wojennej. Oznacza to, że legioniści z Rembertowa będą uczestniczyli również w zajęciach na terenie poligonu brygady.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.