None

Współdziałanie w ramach eFP

Autor zdjęcia: archiwum eFP
Międzynarodowe środowisko i wymiana doświadczeń  – to nie są tylko hasła. To realne współdziałanie żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w ramach Batalionowej Grupy Bojowej, która obecna jest na terytorium Polski w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence).
Od kilkunastu miesięcy warszawscy pancerniacy (rotacyjnie) obecni są na poligonie w Orzyszu, gdzie na co dzień współdziałają z sojusznikami z innych państw NATO.  Celem ich pobytu, w trakcie którego współpracują także z 15. Giżycką Brygada Zmechanizowaną, jest zwiększenie potencjału obrony i siły odstraszania NATO na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Dla warszawskich czołgistów zajęcia z taktyki to chleb powszedni. Obrona czy natarcie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych czołgów w Wojsku Polskim to dla nas coś zupełnie naturalnego. Istotą udziału kompanii czołgów w ramach eFP to możliwość realizacji zadań w środowisku międzynarodowym, gdzie kluczowym elementem jest umiejętność współpracy z pododdziałami różnych narodowości – mówi kpt. Patryk Pankowski z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

- Dostosowanie swoich procedur, umiejętne wykorzystanie potencjału bojowego, inicjatywa i duża elastyczność w działaniu, która skutkuje wspólnym wykonywaniem zadań na najwyższym poziomie – dodaje kpt. Pankowski.

Polska odgrywa  w inicjatywie eFP szczególną rolę. Jest jednym z państw gospodarzy. Państwem ramowym eFP w Polsce są Stany Zjednoczone, a państwami kontrybuującymi - Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. Wojska sojusznicze stacjonują we wschodniej Polsce, w okolicach Orzysza.

Na co dzień „polska” grupa eFP współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, pod którą z kolei podporządkowany jest komponent z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.