None

Ruszyła służba przygotowawcza w pancernej brygadzie

4 zdjęć w galerii
Posługiwanie się bronią, nauka strzelania, taktyka, czy szkolenie specjalistyczne – to tylko wybrane elementy z planu szkolenia służby przygotowawczej. Prawie 70 ochotników rozpoczęło we wtorek, 7 stycznia br. pierwszy, w tym roku turnus służby przygotowawczej realizowany na bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.
Ochotnicy w trakcie szkolenia złożą przysięgę wojskową ale przede wszystkim odbędą podstawowe szkolenia, które będzie się składać z zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Szkolenie służby przygotowawczej w korpusie szeregowych potrwa do 27 marca br.

W tym czasie, ze względu na to, że to szkolenie dla ochotników, którzy wcześniej nie odbywali czynnej służby wojskowej - szkolenie obejmie regulaminy, musztrę, posługiwanie się bronią, naukę strzelania, taktykę pojedynczego żołnierza, ale też szkolenie specjalistyczne.

Ochotnicy po szkoleniu w ramach służby przygotowawczej i uzyskaniu statusu żołnierza rezerwy będą tworzyć szeroko rozumiane zasoby osobowe Sił Zbrojnych RP.

Kolejnym krokiem, po ukończeniu wspomnianej służby przygotowawczej już jako żołnierze rezerwy będą mogli ubiegać się o służbę zawodową w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.