WSPÓŁPRACA
Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe tylko dzięki dobrej współpracy. By wspierać mieszkańców Podlasia łączymy siły ze szkołami z regionu, Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej, Policją, Stażą Pożarną, Grupą Ratowniczą "Nadzieja", a także urzędami oraz wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Celem takich inicjatyw jest nie tylko zbudowanie kompetencji, ale również relacji zaufania i przygotowanie gruntu pod przyszłe współdziałanie.

Naszą ideą nie jest zastępowanie służb wyspecjalizowanym w niesieniu pomocy. Będziemy natomiast uzupełniać ich zdolności, a także wspierać tam gdzie możliwości tych służb się wyczerpią. W niektórych specyficznych obszarach zdobędziemy kluczowe kompetencje.