Krok po kroku
 • Znajdź właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU)
 • Złóż wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
 • Dostarcz dokumenty
 • Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zadbaj o podniesienie Twojej sprawności fizycznej
 • Stań przed Komisją - rozmowa kwalifikacyjna
 • Stań przed Komisją Lekarską
 • Odbierz powołanie
 • Zapoznaj się z jednostką
 • Przygotuj się do szkolenia

Więcej informacji tel. 721 810 837.

Terytorialna służba wojskowa

Jeśli chcesz zostać żołnierzem OT sprawdź czy:

 • posiadasz polskie obywatelstwo
 • jesteś pełnoletni/-a
 • jesteś zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową
 • jesteś niekarany/-a
 • nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego


Jeśli spełniasz powyższe wymagania złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej poprzez platformę
ePUAP lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki).

Terminy najbliższych szkoleń:

 • podstawowe: 16-31 października br. oraz 20 listopada-5 grudnia br. (ochotnicy bez przeszkolenia wojskowego)
 • wyrównawcze: 24-31 października br. oraz 28 listopada-5 grudnia br. (ochotnicy ze złożoną przysięgą wojskową)

Więcej informacji tel. 721 810 837.

 

LUB

Skontaktuj się z Mobilnym Zespołem Rekrutacyjnym 1 PBOT:

kpr. Mariusz REDLIŃSKI –  11 batalion lekkiej piechoty (miasto i powiat: Białystok); e-mail: mariusz.redlinski@wot.ron.mil.pl; tel. 798 607 494 

szer. Urszula RYTWIŃSKA – 12 batalion lekkiej piechoty (miasto i powiat: Suwałki ); e-mail: urszula.rytwinska@wot.ron.mil.pl; tel. 503 045 553

st. kpr. Bogdan WIŚNIEWSKI -13 batalion lekkiej piechoty (miasto i powiat: Łomża); e-mail: bogdan.wisniewski@wot.ron.mil.pl; tel. 501 279 208

szer. Mateusz RUCZAJ - 14 batalion lekkiej piechoty (Hajnówka, Bielsk Podlaski)  e-mail: mateusz.ruczaj@wot.ron.mil.pl; tel. 695 484 552 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Poszukujemy głównie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w stopniach od sierżanta do starszego chorążego sztabowego. Oferta dotyczy służby w pododdziałach zlokalizowanych w Białymstoku, Hajnówce, Łomży lub Suwałkach.

Kwalifikacje odbędą się 20 sierpnia br. od godz. 9:00 na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku. Podczas kwalifikacji ochotnicy przejdą egzamin sprawności fizycznej, a Ci którzy go ukończą, także rozmowę kwalifikacyjną. Wszyscy kandydaci powinni zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • CV,
 • świadectwa potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
 • strój sportowy oraz obuwie na zmianę,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej,

dodatkowo - w przypadku kandydatów z innych służb:

 • ostatnia opinia służbowa oraz akt mianowania na ostatni posiadany stopień.

Cała dokumentacja powinna być skserowana + oryginał do wglądu. Więcej informacji tel. 723 252 869.