Krok po kroku
 • Znajdź właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU)
 • Złóż wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
 • Dostarcz dokumenty
 • Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zadbaj o podniesienie Twojej sprawności fizycznej
 • Stań przed Komisją - rozmowa kwalifikacyjna
 • Stań przed Komisją Lekarską
 • Odbierz powołanie
 • Zapoznaj się z jednostką
 • Przygotuj się do szkolenia

Terytorialna służba wojskowa - więcej informacji tel. 798 607 494.

Jeśli chcesz zostać żołnierzem OT sprawdź czy:

 • posiadasz polskie obywatelstwo
 • jesteś pełnoletni/-a
 • jesteś zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową
 • jesteś niekarany/-a
 • nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego

Terminy szkoleń w 2021 roku:

 • podstawowe (ochotnicy bez przeszkolenia wojskowego): 20 sierpnia - 4 września, 15 - 30 października, 26 listopada - 11 grudnia; 
 • wyrównawcze (żołnierze rezerwy)3 -10 lipca; 28 sierpnia - 4 września, 23 - 30 października, 4 - 11 grudnia.

Jeśli spełniasz wymagania złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej poprzez platformę ePUAP lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki).

 

LUB

Skontaktuj się z Rekruterami 1PBOT

11 batalion lekkiej piechoty:
 • szer. Bartosz Dzietczyk tel. 533391000, rejon: powiat białostocki
 • szer. Andżelika Matwiejczyk tel. 737523151, rejon: powiaty sokólski i moniecki
 • szer. Agnieszka Misiuk tel. 515490127, rejon: miasto Białystok
 • szer. Emilia Wiśniewska tel. 514720995, rejon: powiat białostocki
 • kpr. Mariusz Redliński tel. 798607494, rejon: powiaty białostocki, bielski i wysokomazowiecki
 • szer. Daniel Gniedziejko tel. 518417224, rejon: powiaty sokólski i moniecki
 • kpr. Paweł Sawicki tel. 509625368, rejon: powiat białostocki
12 batalion lekkiej piechoty:
 • szer. Urszula Rytwińska tel. 503045553, rejon: miasto Suwałki, powiat sejneński
 • szer. Mateusz Derszyński tel. 512598758rejon: powiat augustowski
13 batalion lekkiej piechoty:
 • plut. Bogdan Wiśniewski tel. 501279208, rejon: miasto Łomża, powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski
 • szer. Ewa Zaręba tel. 795529881rejon: miasto Łomża
 • kpr. Judyta Mroczkowska tel. 504963291, rejon: powiat kolneński
 • kpr. Kamil Kojro tel. 602656557, rejon: powiat grajewski
 • kpr. Magdalena Kołodziejczyk tel. 502759754, rejon: miasto Łomża
 • kpr. Krzysztof Sosnowski tel. 516398738, rejon: powiat zambrowski
14 batalion lekkiej piechoty:
 • szer. Hubert Malinowski tel. 534696245, rejon: powiaty bielski i hajnowski
 • szer. Sylwester Jaroszuk tel. 577499068, rejon: powiat siemiatycki
 • kpr. Jakub Orzepowski tel. 533826254, rejon: powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki
 • szer. Mateusz Ruczaj tel. 695484552, rejon: powiaty bielski i hajnowski
 • szer. Tobiasz Sadowski tel. 784518387, rejon: powiaty bielski i hajnowski
 • kpr. Sebastian Malinowski tel. 512468999, rejon: powiaty bielski i hajnowski

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej - więcej informacji tel. 723 252 869.

Oferta dotyczy służby w pododdziałach zlokalizowanych w Białymstoku, Hajnówce, Łomży lub Suwałkach. Kwalifikacje prowadzone są w każdym miesiącu. 

 

Terminy najbliższych kwalfikacji: 22 kwietnia i 20 maja. Ochotnicy przechodzą egzamin sprawności fizycznej, a Ci którzy go zdadzą, także rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • CV,
 • świadectwa potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
 • strój sportowy oraz obuwie na zmianę,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej,

dodatkowo - w przypadku kandydatów z innych służb:

 • ostatnia opinia służbowa oraz akt mianowania na ostatni posiadany stopień.

Cała dokumentacja powinna być skserowana + oryginał do wglądu.