• wersja beta

INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2022

3 zdjęć w galerii
W dniu 03 stycznia br. w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych odbyła się Inauguracja Nowego Roku Szkoleniowego.
Inaugurację nowego roku szkoleniowego rozpoczął uroczysty apel na placu musztry 56. Bazy Lotniczej, podczas którego głos zabrali Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych cz.p.o. płk dypl. pil. Piotr SANIUK oraz Dowódca 56. Bazy Lotniczej płk pil. Krzysztof ZWOLIŃSKI. Dowódca Brygady przedstawił zadanie główne 1 BLWL na 2022 rok, uwypuklił priorytety działalności szkoleniowej i operacyjnej. Dowódcy podziękowali żołnierzom za wysiłek oraz zaangażowanie włożone we wszystkie zamierzenia zrealizowane w mijającym roku.
Część teoretyczna szkolenia inauguracyjnego została rozpoczęta przez Szefa Pionu - Starszego Inspektora Bezpieczeństwa Lotów, który w ramach wykładu inauguracyjnego przedstawił uczestnikom szkolenia temat „Śmigłowce 1 BLWL – teraźniejszość i przyszłość”. W dalszej kolejności szefowie poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili główne zamierzenia szkoleniowe planowane na nowy 2022 rok.
Kończąc cykl zajęć Dowódca Brygady sprecyzował sposób realizacji poszczególnych zadań.