82. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

4 zdjęć w galerii
17 września w Inowrocławiu obchodzono 82. rocznicę zbrojnej napaści ZSRR na Polskę. W uroczystości wzięła udział delegacja żołnierzy z Garnizonu Inowrocław, władze miasta, przedstawiciele służb mundurowych, środowisk kombatanckich oraz młodzież i dzieci.
Obchody upamiętniające 82. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę rozpoczęły się o godzinie 12:00 pod obeliskiem ku czci pamięci pomordowanych na Kresach Wschodnich. W uroczystości rocznicowych wzięły udział delegacje żołnierzy, władz miasta, środowisk kombatanckich oraz młodzież i dzieci inowrocławskich szkół. Delegacja Żołnierzy Garnizonu Inowrocław złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.

 

17 września 1939 r. Armia Czerwona wystąpiła zbrojnie przeciwko Polsce, łamiąc podpisany w 1932 roku pakt o nieagresji. Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3.00 w nocy 17 września przez zastępcę Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych nocie dyplomatycznej. Zamieszczono tam nieprawdziwe oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego i ucieczce rządu polskiego. W konsekwencji ZSRR uznało wszystkie układy zawarte wcześniej z Polską za nieobowiązujące - jako zawarte z nieistniejącym państwem. Dalszymi konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę były masowe represje wobec ludności polskiej pozostających na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, grabież polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych. W głąb ZSRR wywożono całe zakłady przemysłowe, maszyny i instalacje fabryczne, lokomotywy, wagony, samochody oraz inwentarz. Obrabowano polskie muzea, biblioteki oraz archiwa i prywatne zbiory dzieł sztuki.


Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów. Około 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po wzięciu do niewoli. W walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy, a 10 tysięcy zostało rannych.