None

Szkolenie specjalistyczne żołnierzy 1 BLWL

11 zdjęć w galerii
W dniach 12-18.01.2020 r. żołnierze 1 BLWL z Inowrocławia uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym z narciarstwa zjazdowego, marszów i pływania w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdroju.
W szkoleniu kondycyjnym udział wzięli wytypowani żołnierze z Dowództwa 1 BLWL i 49. Bazy Lotniczej. Do uczestnictwa w zgrupowaniu kwalifikowały się osoby, które aktywnie uczestniczyły w programowych zajęciach z WF, uzyskały wysokie oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz reprezentowały swoje jednostki w zawodach sportowych różnego szczebla. Ze względu na umiejętności narciarskie żołnierze zostali podzieleni na grupy szkoleniowe. Wyjazd narciarski charakteryzował się dużą intensywnością szkolenia oraz różnorodnością zajęć. Wszyscy uczestnicy osiągnęli kolejny etap wtajemniczenia narciarskiego, zaliczyli marsze terenowe i uczestniczyli w zajęciach pływackich. Kontuzji nie odnotowano.

Tekst: mjr Piotr Tarkowski