None

INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2020

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sekcja Wychowawcza
W dniu 07 stycznia br. w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych odbyła się Inauguracja Nowego Roku Szkoleniowego.
W głównej część odprawy szefowie poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili zamierzenia szkoleniowe na nowy 2020 r. Szef Sztabu Brygady przedstawił kierunki działalności operacyjnej w 2020 r. oraz sposoby ich realizacji w kontekście głównego zadania szkoleniowego. Szef Szkolenia Brygady przedstawił zasadnicze przedsięwzięcia w zakresie szkolenia lotniczego oraz zaprezentował podział nalotu na 2020 r. według typów śmigłowców. W dalszej części wystąpienia omówił zasadnicze przedsięwzięcia w zakresie szkolenia ogólno-wojskowego planowanego do realizacji przez Dowództwo 1 BLWL w 2020 r. Szef PIL omówił plan działalności służb inżynieryjno - lotniczych natomiast Szef Pionu BL przedstawił kierunki działania w bezpieczeństwie lotów. Szef Sekcji Wychowawczej przedstawił założenia programowe do umacniania i kształtowania dyscypliny wojskowej w 2020 r. Kończąc odprawę Dowódca 1 BLWL płk pil. Sławomir Mąkosa sprecyzował realizację poszczególnych zadań na bieżący rok.