Kwalifikacje do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Po blisko trzymiesięcznej przerwie wznawiamy proces naboru do zawodowej służby wojskowej.
W chwili obecnej nabór prowadzimy wyłącznie do korpusów:

- oficerów (wszystkie specjalności);
- szeregowych (kierowcy kat. C).

Kwalifikacje organizowane będą raz w miesiącu na terenie brygady przy ul. Zbigniewa Herberta 49 dla około 20 osób.

Kandydaci będą wybierani na podstawie weryfikacji CV, które należy przesyłać na adres mailowy 19bz.rekrutacja@ron.mil.pl

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie stawiennictwa.