Sztandar 18 Dywizji Zmechanizowanej

Każdy pododdział Wojska Polskiego, chcąc tworzyć tradycje i zostawić trwały ślad w Siłach Zbrojnych RP oraz w pamięci lokalnego społeczeństwa musi posiadać charakterystyczne daty i wydarzenie, które świadczy o jej istnieniu. Nadanie sztandaru 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach stanowi hołd i poszanowanie dla symboli, tradycji oraz czynów naszych poprzedników. Wzmacnia także więzi wojska ze społeczeństwem, mobilizując do ofiarnej służby i utrwala związki z macierzystym oddziałem, w myśl definicji: „Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy”.