Oznaki rozpoznawcze

W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1
z dnia 5 września 2018 r., w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, utworzone zostało Dowództwo 18 Dywizji Zmechanizowanej
w Siedlcach. Wówczas także podjęto decyzję, że nowy związek taktyczny odwoływał się będzie do tradycji 18 Dywizji Piechoty (okresu II Rzeczpospolitej). Dziedziczenie
i kultywowanie tradycji 18 DP wpływa pozytywnie na kształtowanie patriotycznych postaw żołnierzy i pracowników wojska, a także pogłębia procesy integracyjne środowiska Dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz inspiruje
do wzmożonego wysiłku szkoleniowego. W naturalny sposób 18 DZ jest kontynuatorem chlubnej historii i dorobku „Żelaznej Dywizji”.
Przejecie dziedzictwa 18 Dywizji Piechoty (zainicjowane uchwałą przez żołnierzy Dowództwa 18 DZ) związane jest z kontynuowaniem chlubnych tradycji orężnych niżej wymienionych struktur wojskowych:
⦁ 7 Dywizji Strzelców – powstałej we Francji w ramach Armii Polskiej
gen. Józefa HALLERA w 1919 roku;
⦁ Grupy Taktycznej gen. BONINA (1919 r.);
⦁ Grupy gen. KRAJOWSKIEGO (1919 r.);
⦁ 18 Dywizji Piechoty (23 stycznia 1920 r. – 13 września 1939 r.)
Chcąc połączyć tradycję z nowoczesnością, przyjęliśmy imię patrona 18 DZ – gen. broni Tadeusza BUKA oraz ustanowiliśmy święto Dywizji na dzień 5. września.  Jest to wyraz dążeń do zachowania tradycji orężnych
i uwzględnienie w swym rodowodzie dziejów dokonań naszych poprzedników.
 • 01
  Odznaka pamiątkowa
  Odznaka pamiątkowa
  Odznaka pamiątkowa 18. Dywizji Zmechanizowanej nawiązuje swą formą i treścią do odznaki 18. Dywizji Piechoty dowodzonej przez gen. dyw. Franciszka Krajowskiego, który wystąpił z wnioskiem o ustanowienie odznaki w dniu 5 października 1920 roku. Zatwierdzona została Dziennikiem Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 49, poz. 872 z dnia 13 grudnia 1921 roku.
 • Odznaka rozpoznawcza czerwona
  Odznaka rozpoznawcza ma kształt prostej tarczy herbowej w kolorze karmazynowym, z oblamówką w kolorze białym.
  Centralne miejsce w oznace zajmują skrzyżowane karabiny typu „Berthier”
  wz. 1916 oraz cyfry – „1” i „8” w kolorze białym. Elementy wykonane są haftem maszynowym z użyciem białej nici.
  02
  Odznaka rozpoznawcza czerwona
 • 03
  Odznaka rozpoznawcza szara
  Odznaka rozpoznawcza szara
  Przewiduje się dwa warianty oznaki rozpoznawczej. Pierwsza opisana wyżej wersja przeznaczona jest do używania na mundurach galowych i wyjściowych. Wersja druga wykonana w kolorach maskujących jest przewidziana
  do noszenia na mundurach polowych.