None

Dowódca gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Akademii Obrony Narodowej (2002), którą ukończył z pierwszą lokatą. Studia podyplomowe ukończył w 2008 roku na kierunku Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto jest absolwentem NATO Defense College w Rzymie (2011). Lata 2011-2012 to czas szkolenia z obszaru reagowania kryzysowego NATO w NATO School w Oberammergau (Niemcy). Jest ponadto absolwentem Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO) w AON (2015). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2017 roku uczestniczył w kursie dla Generałów, oficerów flagowych oraz ambasadorów, który odbył się w NATO Defense College w Rzymie. 

Po ukończeniu szkoły w 1994 roku, pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu objął w 14 BZ w Elblągu. W jednostce tej pozostał do 2000 roku pełniąc służbę wojskową na stanowiskach dowódcy kompanii, szefa sztabu oraz dowódcy batalionu zmechanizowanego. Po ukończeniu AON w 2002 roku kolejne stanowisko służbowe objął jako Specjalista w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego (P5) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2004 roku powrócił do 16 DZ obejmując stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 9 BKPanc, w Braniewie. W 2007 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 9 BKPanc. Następnie został przeniesiony do dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej (16 DZ), gdzie objął stanowisko szefa wydziału operacyjnego G-3 i pełnił je do 2011. Ponadto w latach 2011 – 2014 zajmował stanowisko Szefa Oddziału Analiz i Użycia Wojsk Lądowych w Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3 SG WP. Po ukończeniu PSPO pełnił służbę na stanowisku koordynatora w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7) SG WP w Warszawie. Z dniem 2 maja 2016 roku został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 29 listopada 2016 roku został mianowany na stopień generała brygady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 24 marca 2017 roku uhonorowany nagrodą miesięcznika Polska Zbrojna „Buzdygany” za 2016 rok „za przekuwanie szkoleniowego rzemiosła w sztukę budowania żołnierza przyszłości”.
W latach 2004 – 2009 pełnił także służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Uczestniczył w III zmianie PKW Irak (2004/2005) pełniąc obowiązki szefa VOB w strukturach MND C-S. W 2007 roku dowodził XXVII zmianą PKW Syria. Na przełomie 2008 i 2009 roku brał udział w Misji Szkoleniowej NATO w Iraku, gdzie zajmował stanowisko szefa zespołu doradców wojskowych (TESC).
Jest autorem kilkunastu artykułów z obszaru budowy zdolności Sił Zbrojnych do rażenia, przetrwania i ochrony wojsk oraz sojuszniczego zarządzania kryzysowego. W ostatnich latach zajmował się również problematyką koncepcji połączonego wsparcia ogniowego Sił Zbrojnych, wynikiem czego opublikował kilka artykułów z tej tematyki.
Z dniem 1 sierpnia 2018 roku został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Zastępcy Dowódcy - Szefa Sztabu 12 DZ. Następnie, w dniu 17 września 2018 roku został wyznaczony na dowódcę nowo formowanej 18 Dywizji Zmechanizowanej.
W dniu 7 listopada 2018 został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka na stopień generała dywizji. Akt mianowania odebrał 10 listopada 2018.
W dniu 26 września 2019 r. wyróżniony został nagrodą "Bursztyn Polskiej Gospodarki". Wyróżnienie otrzymał "za konsekwentne formowanie nowego związku taktycznego w ramach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych, a tym samym wzmocnienie potencjału obronnego Polski na wschód od Wisły". Nagroda przyznana została w ramach V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019, którego temat przewodni brzmiał: "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości