None

Tydzień oddawania krwi


Każda okazja jest dobra by oddać krew! My zdecydowaliśmy, że idealną okazją będzie 101 rocznica powstania 18 Dywizji Piechoty, której tradycje dziedziczymy. Dzieląc się cząstką siebie z potrzebującymi, oddajmy hołd tym, którzy przelewali krew za naszą wolność. Pamiętaj! Krew to życie
▪Termin: od poniedziałku do soboty (18-23 stycznia);
▪Rejestracja: 7:00-13.00;
▪Miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa W Siedlcach przy ul. J. Formińskiego 12.