17

Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

 

jest oddziałem ogólnowojskowym, wchodzącym w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Brygada jest jedną z największych jednostek wojskowych w Polsce, dysponując najnowocześniejszym sprzętem jaki znajduje się w zasobach Sił Zbrojnych RP. Oddział przeznaczony jest do wykonania zadań militarnych, a także reagowania kryzysowego w kraju oraz poza jego granicami.

 

Brygada jest jednostką bardzo aktywnie włączającą się w działania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) poza granicami kraju. Żołnierze z Siedemnastką na ramieniu wielokrotnie uczestniczyli w misjach w Iraku, Czadzie i Afganistanie, a obecnie wykonują zadania mandatowe w Rumuni w ramach Dostosowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence).

 

Wielkopolska Brygada aktywnie wspiera, współpracuje i  bierze udział w życiu kulturalnym i społecznym macierzystych garnizonów oraz całego regionu.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego