Szkolenie taktyczne żołnierzy PKW Rumunia

9 zdjęć w galerii
Przez cztery dni, od 15 do 18 listopada br., żołnierze IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia wraz z tamtejszymi sojusznikami oraz z portugalskimi żołnierzami realizowali intensywnie szkolenie.
Przez pierwsze trzy dni, żołnierze doskonalili swoje umiejętności taktyczne, podczas działania w terenie zurbanizowanym w miejscowości Plenita. Główny wysiłek, w czasie działań taktycznych, skupiono na realizacji procedur związanych
z wchodzeniem, przeszukiwaniem oraz zabezpieczeniem budynków z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki.

W czwartym dniu, na strzelnicy w miejscowości Balta Verde, żołnierze podnosili swoje umiejętności strzeleckie, prowadząc skuteczny ogień z różnych postaw strzeleckich, do celów stałych oraz ukazujących się. Dodatkowo, w ostatnim dniu szkolenia, przeprowadzono cześć praktyczną kursu BLOS A (broń-lufa-otoczenie-spust), w czasie którego żołnierze mieli okazję utrwalać prawidłowe nawyki podczas posługiwania się bronią palną.

Tekst: ppor. Jarosław Kruszyłowicz
Zdjęcia: sierż. Jarosław Jasiczek