Sojusznicze zgranie na poligonie

4 zdjęć w galerii
Od 20 do 28 września br. żołnierze IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia wraz z sojusznikami z Rumunii, Portugalii oraz USA intensywnie szkolili się na poligonie w Cincu.
Zajęcia odbywały się zarówno w dzień jak i w nocy, a ich głównym celem było zgrywanie w ramach pododdziału oraz doskonalenie wspólnych procedur działania z sojusznikami.

Scenariusz obejmował wykonanie marszu do rejonu szkolenia, realizację zajęć taktycznych oraz zadania ogniowe.

W ramach zajęć taktycznych żołnierze PKW wspólnie z sojusznikami doskonalili różne procedury działania tj. patrolowanie, działanie w terenie zurbanizowanym, organizacja punktów kontrolnych, zachowania się podczas napotkania improwizowanych ładunków wybuchowych, ewakuacja rannych żołnierzy z pola walki oraz ochronę bazy.

Dodatkowo, w ramach szkolenia poligonowego, kilku żołnierzy z PKW uczestniczyło w międzynarodowym kursie z zakresu ratownictwa pola walki, w ramach którego, pod okiem instruktorów z Rumunii oraz USA, mogli doskonalić swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Tekst: ppor. Jarosław Kruszyłowicz
Zdjęcia: IX zmiana PKW Rumunia