Rotacja I tury żołnierzy PKW Rumunia

6 zdjęć w galerii
W czwartek, 3 lutego, rozpoczęła się rotacja Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia. Pierwsza tura żołnierzy IX zmiany po 6 miesiącach wykonywania zadań mandatowych odleciała z lotniska w Craiowej do Polski, a w ich miejsce przybyli pierwsi żołnierze kolejnej już X zmiany.
Dowódca IX zmiany PKW Rumunia mjr Robert Andrzejak  wraz z zastępcą dowódcy 26 batalionu piechoty, na zbiórce poprzedzającej wyjazd na lotnisko, pożegnali ubywających do Polski żołnierzy. Podziękowali im za ich trud, wysiłek i poświęcenie w służbie na rzecz kontyngentu oraz życzyli bezpiecznego powrotu do kraju. 

Nowo przybyli żołnierze z X zmiany, na czele z dowódcą mjr. Przemysławem Beczkiem, chwilę po wylądowaniu samolotu na lotnisku, zostali przywitani przez delegację żołnierzy IX zmiany na czele z jej dowódcą. Następnie przewiezieni do koszar sojuszniczego 26 batalionu piechoty, gdzie zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania w nowym miejscu służby.

Przed żołnierzami X zmiany PKW czas na szkolenie, adaptacyjne oraz przyjęcie sprzętu i wyposażenia.


Tekst, zdjęcia: IX zmiana PKW Rumunia