Przekazanie dowodzenia w PKW Rumunia

10 zdjęć w galerii
W piątek, 11 lutego br., na placu apelowym sojuszniczego 26 batalionu piechoty, odbył się uroczysty apel z okazji przekazania odpowiedzialności pomiędzy IX a X zmianą PKW Rumunia. Major Robert Andrzejak przekazał dowodzenie mjr. Przemysławowi Beczek.
W uroczystym apelu, obok siebie, stanęli żołnierze IX, X zmiany PKW oraz ich sojusznicy z 26 batalionu piechoty. Na uroczystości nie mogło zabraknąć zaproszonych gości, którzy swoją obecnością uświetnili ceremonię przekazania dowodzenia kolejnej zmianie. Wśród najważniejszych gości, znaleźli się przedstawiciele polskiej dyplomacji: konsul RP w Rumunii Pan Jarosław Szkirpan, konsul honorowy RP w Braszowie Pan Janusz Szaliński oraz attache wojskowy przy ambasadzie RP w Rumunii płk Jerzy Jankowski. Ze strony sojuszników na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych i służb cywilnych. Na uroczystość przybyli również, przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych Rumunii gen. dyw. Claudiu Sava, dowódca Wielonarodowej Dywizji Południowy-Wschód gen. dyw. Cristian Dan, dowódca Wielonarodowej Brygady Południowy-Wschód gen. bryg. Constantin Nicolaescu oraz dowódcy pododdziałów bezpośrednio podległych Wielonarodowej Brygadzie. W uroczystości uczestniczyli również Starsi Oficerowie Narodowi z Wielonarodowej Brygady.

Po najważniejszej części uroczystego apelu tj. przekazania flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na drzewcu, jako symbolu stałej obecności polskich Sił Zbrojnych na teatrze działań w Rumunii i podpisaniu protokołów o przekazaniu/przyjęciu odpowiedzialności, dowódca przekazujący mjr Robert Andrzejak wręczył żołnierzom odznaczenia oraz podziękowania za wzorowe wykonywanie zadań mandatowych. Dodatkowo mjr Andrzejak wręczył medale pamiątkowe IX zmiany PKW Rumunia oraz podziękowania osobom i żołnierzom szczególnie zasłużonym dla kontyngentu. Podziękowania w postaci ryngrafów, coinów i innych drobnych upominków od przedstawicieli polskiej dyplomacji w Rumunii oraz poszczególnych dowódców wojsk sojuszniczych otrzymali zarówno żołnierze
IX zmiany jak i ich dowódca.

Po okolicznościowej części uroczystego apelu, zarówno dowódca przekazujący jak i przejmujący odpowiedzialność zabrali głos. Podczas swojego przemówienia mjr Andrzejak dziękował swoim żołnierzom za ostatnie 6 miesięcy, podczas których wraz z sojusznikami z Rumunii, nie szczędząc wysiłku, wzorowo wykonywali zadania na poligonach oraz placach ćwiczeń. Ciepłe słowa skierował również do gospodarzy za zapewnienie bardzo dobrych warunków do szkolenia oraz zwykłą ludzką życzliwość w codziennej wspólnej służbie w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej. Na koniec życzył wszystkim dużo zdrowia, swoim żołnierzom szczęśliwego powrotu do domów, a nowej X zmianie oraz jej dowódcy żołnierskiego szczęścia.

Uroczysty apel zakończyła wspólna defilada pododdziałów polskich i rumuńskich,po której żołnierze oraz zgromadzeni goście udali się na wspólny obiad.


Tekst ppor. Jarosław Kruszyłowicz
Zdjęcia: szer. Julia Izbicka, Cătălin Dinu