Patrol Saperski

1 zdjęcie w galerii
W 5 krośnieńskim batalionie saperów w Krośnie Odrzańskiego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej stacjonuje i realizuje swoje zadania 21 patrol saperski.
Głównym zadaniem krośnieńskich żołnierzy jest oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN).

Patrol Saperski nr 21 działa na terenie powiatów:

- słubickiego;
- krośnieńskiego;
- żarskiego;
- międzyrzeckiego;
- sulęcińskiego;
- oraz świebodzińskiego.

W roku 2021 patrol przyjął i wykonał 150 zgłoszeń, tym samym pokonując 31 796 km. Ponadto wykryto i zniszczono łącznie 27 524 sztuk materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w tym:

- 26 717 sztuk amunicji strzeleckiej;
- 9 sztuk bomb lotniczych;
- 93 sztuki granatów moździerzowych;
- 30 sztuk granatów ręcznych;
- 8 sztuk min;
- 306 sztuk pocisków artyleryjskich;
- 105 sztuk zapalników.

Oprócz zadań interwencyjnych krośnieńscy saperzy prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową. W ubiegłym roku 21 patrol saperski przeprowadził zajęcia profilaktyczne w swoim rejonie odpowiedzialności tj. w Szkole Podstawowej w Trzcielu, Nowe Czaple, Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy, Obozowisku Harcerskim „Korczakowo” w Świniarach oraz w Zespole Szkół w Pszczewie.

Przypominamy podstawowe kredo postępowania przy znalezieniu niebezpiecznego przedmiotu:

- znalazłem dziwny metalowy, zardzewiały przedmiot przypominający pocisk - NIE RUSZAM go, NIE DOTYKAM !!! - powiadamiam jedną z podanych instytucji: Policję lub Straż Miejską, Staż Pożarną czy Urząd Gminy, Powiatu;
- numer alarmowy to: 112;
- miejsce znalezienia zaznaczam i oczekuję na przybycie patrolu Policji – a następnie przekazuję znalezisko;
- wymienione instytucje posiadają numery telefonów do Jednostki Wojskowej, w której stacjonuje Patrol Saperski. 

10.01.2022