Ostateczny sprawdzian X zmiany PKW Rumunia

21 zdjęć w galerii
Od wtorku 23 listopada przez 4 kolejne dni X zmiana PKW Rumunia podlega ostatecznemu sprawdzeniu zdolności do planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych w różnych warunkach zgodnie z jej przeznaczeniem. Ćwiczenie pk. DUNAJ-21 realizowane jest m.in. na obiektach wędrzyńskiego garnizonu. Dla certyfikowanych to ostateczny sprawdzian przed przemieszczeniem w rejon misji w Rumunii.
Od maja 2017 r. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana realizuje zadania tFP (ang. Tailored Forward Presence) dostosowanej Wysuniętej Obecności NATO, polegające na wzmocnieniu południowej flanki NATO. Podczas półrocznego dyżuru Polski Kontyngent Wojskowy odbywa szereg wielonarodowych szkoleń na terenie Rumunii. Ponad 200-osobowy kontyngent stanowią głównie żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (trzon wystawiony jest przez 1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej).

Przed wylotem każda kolejna zmiana musi być poddana certyfikacji,  w ramach której sprawdzane jest przygotowanie całego stanu osobowego pod kątem planistycznym, taktycznym i ogniowym. W kolejnym etapie kierownictwo ćwiczenia weryfikuje część taktyczną i ogniową. W ramach kolejnych dni certyfikacji żołnierze realizują szereg przedsięwzięć taktycznych, medycznych i ogniowych związanych z odpowiednim przygotowaniem do realizacji przyszłych zadań.

Jesienne ćwiczenie pod kryptonimem DUNAJ-21  jest końcowym etapem szkolenia PKW.  Od środy główny nacisk położony był na sprawdzenie kompanii zmotoryzowanej ze znajomości procedur taktycznych. Zmotoryzowani wykonali marsz do rejonu ześrodkowania, gdzie dowódca kompanii rozpoczął planowanie kolejnych działań zgodnie z otrzymywanymi rozkazami. W tym czasie żołnierze wykonywali czynności związane z zabezpieczeniem bojowym. ”W części ogniowej ćwiczący pododdział prowadził działania w obronie. Ponadto certyfikację zmotoryzowanych wspierały myśliwce sił powietrznych z Krzesin oraz śmigłowce szturmowe z 1 Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia. Jak zawsze nad bezpieczeństwem i nawigacją czuwali żołnierze z Taktycznego Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP) z Inowrocławia.”- komentuje obserwator ognia połączonego (JFO) 17WBZ, który wspierał JTAC.

Już 26 listopada zakończy się narodowa certyfikacja pk. DUNAJ-21.
Rotacja kolejnej X zmiany z obecnie stacjonującą na teatrze w Rumunii planowana jest na początek 2022 roku. 
 
Tekst: por. Anna Dominiak
Zdjęcia: st. szer. Kamil Śpiączka