Centrum Pomocy Rodzinie (CPR)

Ogłaszamy, że w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej funkcjonuje Centrum Pomocy Rodzinie dla najbliższych żołnierzy realizujących zadania na polsko-białoruskiej granicy, w skład którego wchodzą:
- Oficer wychowawczy
- Psycholog
- Ksiądz kapelan
- Starszy podoficer dowództwa
- Ratownik medyczny
Każdego dnia całodobowo pod nr telefonu: 261 674 222, potrzebujący pomocy mogą zgłosić problem, a następnie zgodnie z zapotrzebowaniem uzyskać pomoc prawną, psychologiczną lub duszpasterską.