100-tna rocznica 7bSKW!

66 zdjęć w galerii
Żołnierze z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich (7bSKW) 31.07.2020 r. obchodzili 100-tną rocznicę powstania 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, którego z honorem chlubne kawaleryjskie tradycje dziedziczą.
Początki 7 PSK sięgają 1920 roku oraz wojny polsko-bolszewickiej. W dwudziestoleciu międzywojennym pułk słynął z doskonałego wyszkolenia wojskowego i wybitnych osiągnięć sportowych. Szczególnie piękną kartę 7 PSKW zapisał w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej. Podczas kampanii wrześniowej wraz z 15 pułkiem Ułanów Poznańskich, 17 pułkiem Ułanów Wielkopolskich i 7 dywizjonem Artylerii Konnej Wielkopolskiej wszedł w skład dowodzonej przez generała Romana Abrahama Wielkopolskiej Brygady Kawalerii.
 
23 kwietnia 1996 roku kombatanci 7 PSKW w myśl Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 52 z 10 kwietnia 1996 dokonali przekazania barw pułkowych żołnierzom batalionu. W lipcu 2006 roku na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 171/MON batalion będąc już w strukturze 17 WBZ przejął barwy i tradycje 7 PSKW przyjmując jednocześnie nazwę wyróżniającą „7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich”. W czerwcu 2013 roku 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich decyzją Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari został utożsamiony z 7 pułkiem Strzelców Konnych Wielkopolskich i otrzymał sztandar historyczny pułku udekorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.
 
Obchody rozpoczęła msz święta w kościele pw. św. Sebastiana Męczennika, którą celebrowali księża kapelani ppłk Stanisław GARBACIK i mjr Maciej  ŚLIWA. Niestety z powodu obostrzeń związanych z covid-19 w tym roku podczas święta nie mogły być obecne rodziny żołnierzy oraz osoby ze środowiska cywilnego.
 
Na uroczystej zbiórce żołnierze 7bSKW uczcili pamięć swoich poprzedników z 7 Pułku Strzelców Konnych oraz kolegów poległych podczas IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie sierż. Pawła POŚWIATA
i sierż. Szymona SITARCZUKA.
 
Odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marsz 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, odczytano apel poległych, po którym oddana została salwa honorowa i salut artyleryjski.
 
Oddano cześć poległemu kawalerzyście poprzez przeprowadzenie przed szykiem konia okrytego czarnym kierem, podczas odtwarzania sygnału „Śpij kolego”. Był to niezwykle wzruszający element uroczystości, nawiązujący do chlubnych tradycji kawaleryjskich oddający hołd Strzelcom Konnym, którzy w imię ojczyzny oddawali swoje życie.
 
Nastąpiło wręczenie medali, listów gratulacyjnych i nagród oraz uroczyste mianowanie na kolejne stopnie wojskowe.  Dowódca17WBZ Pan płk Wojciech ZIÓŁKOWSKI wręczył wyróżnionym żołnierzom medale oraz Gwiazdy Afganistanu . Wręczono również replikę sztandaru, którą 7PSK otrzymał w 1921 r.  Fundatorami  repliki są ,,Strzelcy Konni z Poznania’’.
Dowódca ppłk Paweł KRZYŻANIAK wraz z byłymi dowódcami 7bSKW  wręczyli odznaki oraz sygnety pamiątkowe 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich.
 
Dowódca batalionu oraz Starszy Podoficer Dowództwa batalionu wyróżnili monetami pamiątkowymi oraz ryngrafami wyróżniających się byłych i obecnych żołnierzy 7bSKW.
 
Motto ,,Wierni przysiędze - wierni tradycji’’ przyświeca żołnierzom 7PSK i 7bSKW od ponad stu lat.
 
Dowódca batalionu ppłk Paweł KRZYŻANIAK podczas przemówienia z okazji 100-tnej rocznicy podkreślił, iż służba w szeregach 7bSKW to wspaniały przykład połączenia tradycji  z nowoczesnością, podziękował za wytrwałą
i odpowiedzialną służbę, życzył żołnierzom radości w życiu zawodowym jak i rodzinnym.
 
Uroczystość zakończyła się defiladą żołnierzy, oddziałów kawalerii oraz sprzętu wojskowego jakim dysponuje obecnie batalion.

Tekst:  ppor. Alicja Morzyk-Kostrzewa
Foto: st. szer. Kamil Śpiączka