None

Święto Wielkopolskiej Brygady

57 zdjęć w galerii
W piątek, 3 lipca w garnizonie Międzyrzecz swoje święto obchodzili żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Lokalne społeczeństwo przywykło, że święto Siedemnastki to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Międzyrzecza, gdyż rokrocznie oprócz typowo wojskowych uroczystości, żołnierze organizowali szereg imprez towarzyszących dla wszystkich mieszkańców.

Dwudziesta czwarta rocznica utworzenia 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przypadała jednak w okresie szczególnym, w którym nad parady i celebrę naszego święta przedłożyć musieliśmy bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. W związku z ograniczeniami COVID-19, najważniejsza uroczystość roku odbyła się wyłącznie na terenie jednostki wojskowej.

Na uroczystości w węższym niż zwykle gronie pojawili się znamienici goście m.in. reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak, przedstawiciel Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Mariusz Marut, dowódcy i komendanci jednostek wojskowych wchodzących w skład 11LDKPanc oraz współpracujących z 17WBZ.

Obchody święta brygady rozpoczęła msza św. odprawiona w kaplicy wojskowej pw. Ducha Świętego. Następnie oddano hołd poległym na misjach wojskowych żołnierzom oraz uczczono pamięć honorowego patrona Wielkopolskiej Brygady generała broni Józefa Dowbor Muśnickiego pod pamiątkowymi obeliskami.

Uroczysta zbiórka na placu apelowym miały bardzo doniosły charakter, gdyż poza samym świętem, w trakcie uroczystości przekazano w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnemu kolejną już siódmą zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii w ramach - "dostosowanej wysuniętej obecności" (ang. tailored Forward Presence).
Pomimo trudnych do zaakceptowania strat w trakcie realizacji zadań mandatowych w Afganistanie, zmotoryzowani nadal aktywnie uczestniczą w kontyngentach wojskowych, potwierdzając że Wojsko Polskie jest gwarantem bezpieczeństwa i pokoju.

Bardzo istotnym elementem ceremonii było również uroczyste przekazanie na ręce dowódcy 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej symbolicznego sztandaru dla „Przodującego Pododdziału Wojsk Lądowych”. To bardzo prestiżowe wyróżnienie, ale żołnierze 1bpZR bez dwóch zdań na nie zasłużyli.

„Tam, gdzie byliście, byliście doskonali. Dziś powtarzam tę maksymę Marszałka Piłsudskiego w odniesieniu do waszej służby. To powód do dumy i radości, ale jednocześnie ogromne zobowiązanie” - powiedział Dowódca 17WBZ gen. bryg. dr Robert Kosowski.

W trakcie apelu wręczono liczne odznaczenia, medale i podziękowania za sumienną, pełną zaangażowania służbę dla Ojczyzny. Wyróżnienia, szczególnie te wręczone przed frontem szyku, w tak szczególnym dniu nabierają ogromnego znaczenia oraz mocy, budując wiarę we własne siły i możliwości, dodając werwy do dalszej służby.

"Kawalerzyści … tak ważny oddział w Siłach Zbrojnych, bardzo ważny oddział w 11 Dywizji musi wykonywać trudne zadania i wyzwania, bo na nie stać tylko najlepszych […] Szereg ćwiczeń, które wykonaliście w ciągu roku – realizowaliście na bardzo wysokim poziomie. Najlepszy batalion w Wojskach Lądowych to właśnie wizytówka najlepszej i najnowocześniejszej Brygad z Międzyrzecza” – powiedział w trakcie swojego przemówienia Dowódca 11LDKPanc gen. bryg. dr Dariusz PARYLAK.

Warto wspomnieć, że brygada poza realizacją zadań stricte militarnych, bardzo mocno współpracuje z lokalnymi władzami, a ten rok był pod tym względem szczególnym. Żołnierze z siedemnastką na ramieniu strzegli granicy, wspierali lokalne samorządy w zakresie transportu, zabezpieczenia medycznego, będąc zawsze solidnym partnerem.

„Żołnierze wszystko, co robicie wymaga nieustanego szkolenia i doskonalenia, bo tylko perfekcyjnie przygotowany pododdział może sprostać zadaniom, jakie każdego dnia realizują zmotoryzowani”
- podsumował Dowódca 17.WBZ gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI.

Na zakończenie oficjalnych obchodów Święta Wielkopolskiej Brygady odbyła się uroczysta defilada poddziałów oraz sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażaniu zmotoryzowanych.

***

17WBZ jest zaliczana do kluczowych jednostek wojsk lądowych. Wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje polska armia często wyznacza kierunki rozwoju i szkolenia. Przeznaczona do wykonania zadań militarnych oraz reagowania na zagrożenia kryzysowe sprawdza się w obu tych przestrzeniach bez zastrzeżeń.
Brygada bardzo aktywnie włącza się w działania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, a żołnierze brygady wielokrotnie uczestniczyli w misjach w Iraku, Czadzie i Afganistanie, Bośni i Hercegowinie. Obecnie realizują zadania mandatowe w  Rumuni.Tekst: kpt. Tomasz KWIATKOWSKI
Zdjęcia: st.szer. Patryk SZYMANIEC