None

Wsparcie medyczne w gotowości

14 zdjęć w galerii
Od 6 do 9 kwietnia br. w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej trwało szkolnie medyczne żołnierzy dedykowanych do wsparcia medycznego wojsk oraz organów administracji publicznej w związku ze stanem epidemii COVID-19.
Szkolenie zrealizowane zostało w trzech grupach, pierwsza z nich obejmowała żołnierzy posiadających wykształcenie medyczne tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych. Kolejną stanowili żołnierze bez wykształcenia medycznego, ale posiadający przeszkolenie KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc) i zajmujący stanowiska ratowników. Ostatnia najliczniejsza grupa, to wytypowani żołnierze na co dzień niezwiązani z tą działalnością, ale dodatkowo przeszkoleni do zapewnienia koniecznego wsparcia medycznego.

W ramach szkolenia doświadczony personel przekazał żołnierzom najważniejsze informacje dotyczące epidemiologii SARS-CoV-2 oraz schemat postepowania z pacjentem z podejrzeniem koronawirusa. Wszystkie widomości oparte były na rekomendowanych wytycznych wojskowych i cywilnych organów Inspekcji Sanitarnej.

Żołnierze Siedemnastki zostali również zapoznani z zasadami organizacji pracy personelu medycznego oraz dostępnym sprzętem i wyposażeniem pojazdu sanitarnego. Istotnym elementem przeszkolenia były zajęcia z zakresu posługiwania się środkami ochrony osobistej w aspekcie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 tj. kombinezonem ochronnym, maseczkami chirurgicznymi, przyłbicami i goglami ochronnymi. Priorytetowy nacisk położono na właściwą kolejność ubierania i zdejmowanie ww. środków ochrony.

Wyspecjalizowaną grupę zapoznano również z procedurą pobierania materiału biologicznego oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym, potencjalnie zagrożonym występowaniem koronawirusa.

Przeszkoleni żołnierze od soboty tj. 11.04.2020r. będą pozostawać w dyżurze, gotowi do wsparcia medycznego wojsk oraz organów administracji publicznej.

Żołnierze 17WBZ są wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Wszystko po to – Byście czuli się bezpieczni …

 

Tekst: kpt. Tomasz KWIATKOWSKI

Zdjęcia: st. szer. Kamil ŚPIĄCZKA