Ich miejsce na ziemi …

21 zdjęć w galerii
Od soboty, 29 lutego przeciwlotnicy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej ponownie zawitali na Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce. To właśnie tamtejszy ośrodek szkolenia umożliwia im kompleksowe warunki do podnoszenia swoich umiejętności ogniowych.
Do Ustki, a w zasadzie do Wicka Morskiego podążyło blisko 140 żołnierzy Wielkopolskiej Brygady oraz ponad 30 jednostek sprzętu, wśród nich samobieżne zestaw przeciwlotnicze Hibneryty z podwójnie sprzężoną armatą przeciwlotniczą ZU-23-2 oraz nowoczesna stacja radiolokacyjna Soła. Aby szkoleniu nadać realizm wraz z przciwlotnikami nad morze udał się także wzmocniony pluton zmotoryzowany z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich. Warto wspomnieć że już sam marsz na dużą odległość był częścią ćwiczenia, podczas którego przeciwlotnicy prowadzili osłonę na rzecz zmotoryzowanych.

„To bardzo istotne, aby mieć realny obiekt osłony, można wówczas uzyskać maksimum zaangażowania żołnierzy, którzy czują i widzą faktyczne tło taktyczne i chcą jak najlepiej wykonać swoje zadania, by zapewnić ochronę pododdziałom ogólnowojskowym” – ocenia dowódca baterii por. Adam Szewczyk.

Nadmorski teren umożliwia bardzo dobrą obserwację, co pozwala obsługą i strzelcom doskonalenie swoich umiejętności ogniowych wykorzystując w pełni posiadany potencjał. Jak podkreśla dowódca dywizjonu ppłk Wojciech Szołtek:
„Jesteśmy tu rokrocznie, znamy ten obiekt, ale z pewnością na nudę nie narzekamy. Mamy tu do wykonania jasno sprecyzowane cele i zadania jak choćby zgranie systemów dowodzenia, rozpoznania oraz rażenia. Kluczowym jednak będą dla moich żołnierzy kierowania ogniem z wykorzystaniem systemu ŁOWCZA/REGA”.

Zadaniem systemów przeciwlotniczych jest precyzyjne rażenie konkretnie wybranych i wskazanych celów. Dlatego w pierwszej kolejności konieczne jest zebranie wszelkiej dostępnej informacji o sytuacji powietrznej, następnie stworzenie obrazu sytuacji taktycznej z przydzielaniem kategorii poszczególnym obiektom (po ich wcześniejszym rozpoznaniu), wskazanie celów oraz ich zniszczenie Rozdział celów dla poszczególnych środków ogniowych wymaga wiedzy o ich dyslokacji i aktualnym stanie gotowości, ponieważ tylko wtedy dowodzący obroną przeciwlotniczą może zaplanować sposób zaangażowania sił na nagle pojawiające się, nowe zagrożenia.

Na poligonie w Ustce nasi żołnierze mają także inne ważne zadanie, posiadając solidny bagaż doświadczeń i wiedzę praktyczną w zakresie wykorzystania przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom szkolną nowych użytkowników tej precyzyjnej wyrzutni, a mianowicie żołnierzy Obrony Terytorialnej.

Przed dywizjonem blisko trzy tygodnie zgrupowania poligonowego w rejonie nadmorskim, które upłynie pod znakiem „taktyki i ognia”, ale dla dywizjonu z Wędrzyna to już tradycja.
***
Dywizjon przeciwlotniczy jest pododdziałem bojowym przeznaczonym do realizowania zadań w zakresie osłony przeciwlotniczej elementów ugrupowania bojowego pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz innych ważnych obiektów. Prowadzi także rozpoznanie przed uderzeniami z powietrza: statków powietrznych, rakiet skrzydlatych i innych celów powietrznych. W skład dywizjonu wchodzą trzy baterie przeciwlotnicze posiadające po dwa plutony artylerii przeciwlotniczej wyposażonych w armaty ZU-23 HIBNERYT oraz jeden pluton przeciwlotniczy wyposażony w PPZR GROM. Dywizjon wspierają bateria dowodzenia oraz kompania logistyczna. W dywizjonie wykorzystuje się system dowodzenia i kierowania ogniem ŁOWCZA-REGA oraz stacje radiolokacyjne NUR-22 i ZDPSR SOŁA.


Tekst: kpt. Tomasz KWIATKOWSKI
Zdjęcia: ppłk Wojciech SZOŁTEK