None

Roczne podsumowanie

63 zdjęć w galerii
W czwartek, 13 lutego br. w sali widowiskowej Klubu Wojskowego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo–zadaniowa.
Odprawa roczna była doskonałą okazją do kompleksowego podsumowania działalności zmotoryzowanych w bardzo intensywnym 2019 roku. Śmiało można powiedzieć, że był to rok w ciągłym biegu, gdyż Wielkopolska Brygada albo realizowała duże szkolenia poligonowe lub skrupulatnie się do nich przygotowywała.

Ćwiczenia w kraju takie jak Dragon-19, Gepard-19, Wilk-19 oraz zagraniczne Udar, Czech Lion, Silver Arrow potwierdziły bardzo dobre wyszkolenie żołnierzy siedemnastki. Ponadto warto pamiętać, że brygada cały czas wystawia ze swego składu Polski Kontyngent Wojskowy w Rumunii i również tam żołnierze 17WBZ zbierają bardzo wysokie noty.

Brygadowe spotkanie podzielone było na trzy etapy, w pierwszym z nich wystąpili dowódcy pododdziałów, którzy zgodnie ze wskazówkami Dowódcy 17WBZ skupili się w swych wystąpieniach na wnioskach, przemyśleniach ze zrealizowanych zadań roku 2019 oraz propozycjach i rozwiązanych, które możemy wdrożyć i zaadaptować w roku bieżącym.Dowódca 17WBZ gen. bryg. Robert Kosowski zapoznał zgromadzonych z głównymi zadaniami brygady oraz wskazał priorytetowe kierunki i przedsięwzięcia, które stają przed zmotoryzowanymi w 2020 roku.

„Dziękuje za wytrwałość w dążeniu do celu, doceniam Wasz trud i służbę. Rok 2019 mówiąc skromnie był dla brygady bardzo intensywny. Pomimo trudności, a nawet na przekór nim kolejny raz wykonaliśmy każde zadanie na właściwym poziomie” – podsumował pierwszą część odprawy Dowódca Wielkopolskiej Brygady gen. bryg. Robert Kosowski.

Druga część to wystąpienia prelegentów z Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury, którzy podsumowali poprzedni roku w swoim obszarze odpowiedzialności oraz wygłosili wykłady profilaktyczne na temat przestępstw popełnianych w związku z pełnieniem służby wojskowej. Środkowy blok tematyczny wypełniły wystąpienia księdza kapelana, psychoprofilaktyk, szefa Sekcji Wychowawczej oraz oficera prasowego.
Po podsumowaniu analizy dyscypliny przyszedł czas na występ zespołu artystycznego działającego przy Klubie Wojskowym 17WBZ w Wędrzynie Army Rockers oraz wręczenie pucharów za współzawodnictwo wojskowe, oraz wyłonienie najlepszych żołnierzy w każdym z korpusów osobowych.

Najlepszym oficerem 17WBZ w 2019 roku wybranym został ppłk Damian Kidawa, dowódca 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej.

„Wielki szacunek dla Pana Pułkownika za wzorowe dowodzenie pododdziałem, który zawsze jest w boju, który w 2019 roku wykonywał wszystkie kluczowe zadnia i zawsze wywiązywał się z nich na najwyższym poziomie. Swoim postępowaniem dawał przykład godny naśladowania, wyznając starą sprawdzoną wojskową maksymę – Za mną !” – podsumował wybór oficera roku mąż zaufania korpusu oficerów 17WBZ ppłk Jarosław Mosur.

Najlepszym podoficerem 2019 roku został plutonowy Józef Kobierski z dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, a wśród szeregowych wygrał st. szer. Paweł Berhausen z dywizjonu artylerii samobieżnej.

Cała odprawa roczna przebiegła w bardzo dobrej atmosferze, nie brakowało braw i wybuchów radości. Było merytoryczne, rzeczowo, ale nie brakowało także żołnierskiego humoru, bo 17WBZ mimo trudności zawsze prze do przodu, zawsze daje radę.
 
Tekst: kpt. Tomasz KWIATKOWSKI
Zdjęcia: st. szer. Kamil ŚPIĄCZKA