None

SCORPION LEGACY 2019

17 zdjęć w galerii
Żołnierze V zmiany PKW Rumunia demonstrowali swój kunszt bojowy w ramach SCORPION LEGACY-19, czyli największego międzynarodowego ćwiczenia wojskowego jakie odbyło się w br. w Rumunii.
Bardzo intensywnie szkoli się V zmiana PKW Rumunia, która niedawno ukończyła najważniejsze ćwiczenie w trakcie swojego stacjonowania w Rumunii. Prologiem ćwiczenia było przemieszczenie na poligon w CINCU, gdzie w fazie wstępnej przygotowywano sprzęt do długotrwałego wykorzystania w warunkach polowych.

Ćwiczenie ruszyło 1 listopada br. i trwało równy tydzień. Kompania manewrowa V zmiany PKW wcielona została w skład rumuńskiego 22 batalionu piechoty (tzw. zielone skorpiony).Współdziałając ćwiczyła elementarne formy walki, zaczynając od obrony, poprzez działania opóźniające na natarciu kończąc. Przećwiczono, również takie elementy jak bój spotkaniowy, czy choćby rajd w celu opanowania kluczowego obiektu.

Ostatnie dwa dni szkolenia odbyły się na „ogniowo”, przeprowadzono m.in. kierowanie ogniem batalionu oraz strzelania sytuacyjne kompanii na pozycjach ryglowych. W trakcie realizacji zadań ogniowych na korzyść 22 batalionu, działała artyleria oraz myśliwce i śmigłowce bojowe co pozwoliło odwzorować realny obraz współczesnego pola walki.

W ćwiczeniu użyty został system MILES, który służy do wskazywania trafionych celów. Zajęcia w Cincu osobiście wizytował dowódca PKW mjr Jacek Ćwięka, który w trakcie pobytu na poligonie spotkał się z dowódcą Wielonarodowej Brygady gen. Christianem Dan, aby omówić oraz ocenić współdziałanie polskich i rumuńskich żołnierzy. Po ćwiczeniu dowódca PKW na zbiórce podsumował dotychczasowe szkolenie oraz wyróżniającym się żołnierzom wręczył pamiątkowe coiny.

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski/ na podstawie relacji kpt. Radosław Musin Zdjęcia: archiwum V zmiany PKW Rumunia