1

Szybcy jak Gepard.

12 zdjęć w galerii
Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej intensywnie przygotowują się do ćwiczenia Gepard-19.
Ćwiczenie z wojskami Gepard–19 z punktu widzenia zabezpieczenia logistycznego to prawdziwe wyzwanie dla zmotoryzowanych z Międzyrzecza. Determinantem mającym szczególne znaczenie jest odległość, ponieważ zanim żołnierze przystąpią do realizacja zadań taktycznych i ogniowych, wykonają marsz na dużą odległość pokonując, blisko 700 km …

Już w poniedziałek pierwsze pojazdy zabezpieczenia logistycznego wyruszyły w rejon ćwiczeń, by przygotować niezbędną infrastrukturę i zaplecze dla sił głównych. Tymczasem sztabowcy z kierownictwa ćwiczenia oraz pierwszoplanowi uczestnicy z 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej (1bZR) oraz 7 dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej (7dAKW) analizowali i synchronizowali ostatnie szczegóły przerzutu wojsk w rejon szkolenia. Szczegółowe odprawy miały za zadanie omówienie wszystkich możliwych scenariuszy oraz zmniejszenie do minimum ryzyka popełnienia błędu, zarówno podczas przemieszczenia, jak i w trakcie realizacji zadań na terenie poligonu.

1bpzmot, główny bohater Geparda to zaprawiony w boju pododdział, dowodzony przez bardzo dobrego dowódcę, wykorzystujący sprawdzone i niezawodne KTO Rosomak. W przeddzień wyjazdu sił głównych dowódca brygady przeprowadził oficjalne rozpoczęcie ćwiczenia, w ramach którego, zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzono szereg instruktaży. W tym praktyczne pokazy wybranych elementów udzielania pomocy medycznej oraz ewakuacji technicznej sprzętu. Dowódca siedemnastki podkreślił, że najważniejszą rzeczą jest bezpieczna realizacja zaplanowanych przedsięwzięć, szczególnie w trakcie przemieszczenia na dużą odległość z jednoczesnym pokonaniem przeszkód wodnych. „Bezpieczeństwo żołnierzy ma być nadrzędne w stosunku do osiągnięcia zakładanych celów szkoleniowych”. – zaznaczył Dowódca 17WBZ.

Kolejnym etapem była tzw. „przepustka do ćwiczenia", w ramach której szczegółowo sprawdzono ukompletowanie wyposażenia żołnierzy oraz gotowość sprzętu do działania. Wszystkie powyższe czynności były nieodzownym element przygotowania do szkolenia i formalnie zamknęły ten etap ćwiczenia. Teraz czas na przemieszczenie….