Slajd
Slider obrazek boczny

Szkolenie

Realizujemy zawsze z pełnym zaangażowaniem,  w  najbardziej realnych warunkach, tak aby współczesne i przyszłe pole walki zaskakiwało nas w jak najmniejszym stopniu.
 • PKW RUMUNIA
  01
  PKW RUMUNIA
  Decyzja o Dostosowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence) została podjęta podczas szczytu NATO w Warszawie. Jest ona ukierunkowana na zwiększenie potencjału obrony i odstraszania NATO na południowej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.Wzmacniając bezpieczeństwo Rumunii, wzmacniamy bezpieczeństwo wschodniej i południowej flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystkie działania, tak Sojuszu jak i jego poszczególnych członków mają charakter defensywny i odstraszający. Są wynikiem adaptacji NATO do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa.Polska jest również „dawcą” bezpieczeństwa, a nie tylko jego „biorcą”. W ramach inicjatywy wzmacniania wschodniej flanki NATO Polska jest jedynym państwem, które zarówno przyjmuje batalionową grupę bojową na swoim terytorium, ale także wspomaga pododdziały NATO w Rumunii.Polska zadeklarowała wydzielenie pododdziałów do misji rotacyjnie. Rumuński kontyngent stanowi ponad 200 osobowa grupa żołnierzy z wybranej jednostki uzupełniona specjalistami z innych jednostek wojskowych oraz instytucji.
 • PKW EUFOR ALTHEA
  02
  PKW EUFOR ALTHEA
  Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/EUFOR realizuje misję o charakterze szkoleniowo – doradczym.Obecnie głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w ramach sił EUFOR jest szkolenie i doradzanie oraz budowa wybranych zdolności bojowych SZ BiH zgodnie ze standardami NATO i UE. Do zadań należy także monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Ponadto PKW realizuje szereg przedsięwzięć związanych ze wspieraniem władz lokalnych w utrzymaniu bezpiecznych warunków  do wdrażania ustaleń zawartych w porozumieniach pokojowych. Poza działaniami ściśle szkoleniowymi PKW wspomaga i organizuje pomoc humanitarną, jak również prowadzi zajęcia ze świadomości minowej.Polski Kontyngent Wojskowego EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie to blisko 50 żołnierzy.